____________________________________________________________________________________________________________________
............................................................... *ειδήσεις * νέα * ρεπορτάζ *έρευνα σύγχρονων κοινωνικοπολιτικών ζητημάτων *
___________________________________________________________________________________________________________________

Αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει, όμως αυτός που δεν αγωνίζεται ήδη έχει χάσει.

Bertolt Brecht, 1898-1956, Γερμανός συγγραφέας

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Απεβίωσε ο εκδότης Γρηγόρης Μιχαλόπουλος

Πέθανε σήμερα, σε ηλικία 75 ετών, ο Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Ελεύθερη Ώρα». Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλλεί τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, στις 11:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. 
 Ο Γρηγόρης Μιχαλόπουλος γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1938. Αφού ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές πήρε το πτυχίο της Παντείου Σχολής. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε από την εφημερίδα «Ελευθερία» το 1965. Στη συνέχεια εργάστηκε στον «Εθνικό Κήρυκα», ενώ από το 1981 υπήρξε εκδότης της εφημερίδας «Ελεύθερη Ώρα».
Τη Δευτέρα έγινε η νεκρώσιμος ακολουθία.

Πηγή: www.lifo.gr

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

Φιλολογικός Λούσιος: Πολιτιστική εκδήλωση "Οι Μουσουργοί της Αρκαδίας" ...

Φιλολογικός Λούσιος: Πολιτιστική εκδήλωση "Οι Μουσουργοί της Αρκαδίας" ...: Μ ε επιτυχία παρουσίασε  την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013,   η Εταιρεία Αρκαδικών Γραμμάτων και Τεχνών την πολιτιστική εκδήλωση "Οι Μουσουργο...


Εκδήλωση: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκάδων Ραφήνας, Νέας Μάκρης και Μαραθώνα Αττικής "Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης"


Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκάδων Ραφήνας, Νέας Μάκρης και Μαραθώνα Αττικής "Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης", σας προσκαλεί να παραστείτε, 
στην κοπή της πίτας που θα γίνει την 
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 & ώρα 11.00 π.μ. στο Ξενοδοχείο "ΜΑΤΙ" στην Λεωφ. Ποσειδώνος 33, Παραλία Μάτι.
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Λεωνίδιο: Ομιλία του Βουλευτή Αρκαδίας Κώστα Ζαχαριά Πολιτική συγκυρία και η οικονομική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜEίναι το θέμα της ομιλίας που θα αναπτύξει το επόμενο Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 στις 7.30 το βράδυ ο βουλευτής Αρκαδίας Κώστας Ζαχαριάς του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του Λεωνιδίου.

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Ψυχιατρικό Τρίπολης: Δε­μέ­νο τον βρή­κε ο θά­να­τος

Δε­μέ­νος στο κρε­βά­τι του κά­η­κε ζω­ντα­νός, το Σάβ­βα­το τα ξη­με­ρώ­μα­τα, 34χρο­νος ψυ­χι­κά α­σθε­νής που νο­ση­λευό­ταν στο Ψυ­χια­τρι­κό Νο­σο­κο­μείο Τρί­πο­λης. Ο θά­να­τος προήλ­θε α­πό πυρ­κα­γιά που εκ­δη­λώ­θη­κε στις 2.30 τα ξη­με­ρώ­μα­τα, ε­νώ ο 34χρο­νος κοι­μό­ταν ό­πως ε­κτι­μά­ται, και δεν μπό­ρε­σε να δια­φύ­γει ε­φό­σον ή­ταν δε­μέ­νος.Την υ­πό­θε­ση λό­γω της σο­βα­ρό­τη­τας του θέ­μα­τος, α­νέ­λα­βε η Διεύ­θυν­ση Αντι­με­τώ­πι­σης Εγκλη­μά­των Εμπρη­σμού του Πυ­ρο­σβε­στι­κού Σώ­μα­τος, στε­λέ­χη της ο­ποίας ε­στά­λη­σαν α­πό την Αθή­να στην Τρί­πο­λη για τη διε­ξα­γω­γή ε­ρευ­νών.
Ο πρό­ε­δρος του Εθνι­κού Κέ­ντρου Επι­χει­ρή­σεων Υγείας, Πα­να­γιώ­της Ευ­στα­θίου, α­νέ­φε­ρε ό­τι οι για­τροί και οι νο­ση­λευ­τές, που εί­χαν βάρ­δια, κα­τέ­βα­λαν προ­σπά­θειες να σώ­σουν τον ά­τυ­χο άν­δρα, χω­ρίς ό­μως να τα κα­τα­φέ­ρουν και πρό­σθε­σε ό­τι έ­χει δια­ταχ­θεί έ­νορ­κη διοι­κη­τι­κή ε­ξέ­τα­ση α­πό το Ε­ΚΕ­ΠΥ, προ­κει­μέ­νου να διε­ρευ­νη­θούν, τό­σο οι συν­θή­κες κά­τω α­πό τις ο­ποίες εκ­δη­λώ­θη­κε η φω­τιά, για τα αί­τια της ο­ποίας ε­νερ­γεί­ται προ­α­νά­κρι­ση α­πό την Πυ­ρο­σβε­στι­κή υ­πη­ρε­σία Τρί­πο­λης, ό­σο και για τους ια­τρι­κούς λό­γους που υ­πα­γό­ρευαν την κα­θή­λω­ση του 34χρο­νου ψυ­χα­σθε­νούς.
Αυ­τό το τε­λευ­ταίο έ­χει ι­διαί­τε­ρη ση­μα­σία, α­φού φέρ­νει ο­δυ­νη­ρά στο προ­σκή­νιο την πο­ρεία της ψυ­χια­τρι­κής με­ταρ­ρύθ­μι­σης και της α­πο­α­συ­λο­ποίη­σης των ψυ­χι­κά πα­σχό­ντων στη χώ­ρα μας, γε­γο­νός για το ο­ποίο η Ελλη­νι­κή Ψυ­χια­τρι­κή Εται­ρεία και ο Ια­τρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών ζη­τούν ε­πεί­γου­σες και δρα­στι­κές πα­ρεμ­βά­σεις α­πό την πο­λι­τεία, ό­πως ε­πι­ση­μάν­θη­κε και σε η­με­ρί­δα που συν­διορ­γά­νω­σαν οι δύο φο­ρείς στην Αθή­να την Πα­ρα­σκευή.

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Ξενάγηση, πεζοπορία, ράφτινκ στην ΑΡΧΑΙΑ ΓΟΡΤΥΝΑ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ - ΛΟΥΣΙΟΣ

Ο προορισμός της “Εναλλακτικής Δράσης”, την Κυριακή
24 Φεβρουαρίου, είναι η Αρχαία Γόρτυνα και ο Λούσιος
ποταμός, όπου θα έχουν τη δυνατότητα, αφενός να ξε-
ναγηθούν και αφετέρου να πεζοπορήσουν στο φαράγγι
και να κάνουν ράφτινκ στα νερά του ποταμού.
Μετά την Τρίπολη, σε μικρή απόσταση από τη Στεμνίτσα
έχουν έρθει σε φως τα ερείπια της αρχαίας Γόρτυνας. Ο
αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Γόρτυνος βρίσκεται
στη δεξιά όχθη του ποταμού Λούσιου, σε μαγευτική το-
ποθεσία, στην έξοδο του φαραγγιού του.
Η διάρκεια της διαδρομής είναι 3 ώρες.
Τι πρέπει να έχετε μαζί σας.
Ένα δεύτερο ζευγάρι παπούτσια τα οποία θα βραχούν,
μαγιό η δεύτερο ζευγάρι εσώρουχα και μία πετσέτα.
Καλό είναι, να έχετε μαζί σας ένα λεπτό φλις η ένα μάλ-
λινο μπλουζάκι για να φορέσετε μέσα από την φόρμα.
8:00 πμ Αναχώρηση από Βούλα, 
(παραλιακή-Συγγρού-Σύνταγμα-Ομόνοια)
8:30 πμ Επιβίβαση στην Ομόνοια.
Δηλώσεις συμμετοχής
Μαρία Κορομηλά : 210 8991145, 6940308757
ή στο Email : ena.drasi@gmail.com

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Πελοποννησιακά Θέματα: Ο ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΤΟΥΣ

Πελοποννησιακά Θέματα: Ο ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΤΟΥΣ: Φίλες / φίλοι, Παρακαλώ, για δημοσίευση/αναφορά, του συνημμένου Δ.Τ. ΜΦΧ, Λάμπρος Μπούκλης Περιφερειακός Σύμβουλος Γραμματέας Περιφ.Συμβο...

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

«Παραγωγή Ελαιόλαδου και Οικολογία» στις 23 Φεβρουαρίου 2013 στο Ίδρυμα Ζαφείρη, στο Άστρος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
στην Ημερίδα
 «Παραγωγή Ελαιόλαδου
και Οικολογία»
που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2013
στο Ίδρυμα Ζαφείρη, στο Άστρος Βόρειας Κυνουρίας
                                               

Το ΚΠΕ Καστρίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και Εθνικών Πόρων, σε συνεργασία με το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, σχεδιάζει την υλοποίηση Ημερίδας, το Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013, σχεδιάζει την υλοποίηση Ημερίδας με θέμα:
«Παραγωγή Ελαιόλαδου και Οικολογία»
Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στο Ίδρυμα Ζαφείρη, στο Άστρος Βόρειας Κυνουρίας, και απευθύνεται σε ενήλικες της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.
Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για την αειφόρο παραγωγή ελαιόλαδου και τη διάθεση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.
Η Συμμετοχή είναι Ελεύθερη


Πρόγραμμα της Ημερίδας

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013
16.30 - 16.45
Εγγραφές

16.45 - 17.00
Παρουσίαση του ΚΠΕ Καστρίου
Πηνελόπη Καζακώνη
Υπεύθυνη ΚΠΕ Καστρίου
Αναστάσιος Βασιλόπουλος
Γιώργος Σαββόπουλος
Αγγελική Σκούμπα
Μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ Καστρίου

17.00 - 17.30
Παραγωγή και Τεχνικές Εξαγωγής Ελαιόλαδου
στην Ελλάδα και την Ευρώπη
Αγγελική Μουτσάτσου
Καθηγήτρια ΕΜΠ
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΕΜΠ

17.30 - 18.00
Περιβαλλοντικά Προβλήματα
και η Αναγκαιότητα
Ολοκληρωμένης Προσέγγισης
για την Αειφόρο Παραγωγή Ελαιόλαδου
Απόστολος Βλυσίδης
Καθηγητής ΕΜΠ
Εργαστηριακή Μονάδα Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας ΕΜΠ

18.00 - 18.30
Ισχύουσα Νομοθεσία
για την Επεξεργασία των Αποβλήτων
των Ελαιοτριβείων
Αγγελική Μουτσάτσου
Καθηγήτρια ΕΜΠ
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΕΜΠ

18.30 - 19.00
Διάλειμμα

19.00 - 19.30
Τεχνολογίες Επεξεργασίας
Αποβλήτων Ελαιοτριβείων
Απόστολος Βλυσίδης
Καθηγητής ΕΜΠ
Εργαστηριακή Μονάδα Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας ΕΜΠ

19.30 - 20.00
Παραγωγή Μεθανίου και Υδρογόνου
από τα Απόβλητα των Ελαιοτριβείων
με Αναερόβια Χώνευση
Γεράσιμος Λυμπεράτος
Καθηγητής ΕΜΠ
Εργαστηριακή Μονάδα Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας ΕΜΠ

20.00 - 20.30
Παραγωγή Εδαφοβελτιωτικού
με Συγκομποστοποίηση
των Υγρών και των Στερεών Αποβλήτων
των Ελαιοτριβείων
Απόστολος Βλυσίδης
Καθηγητής ΕΜΠ
Εργαστηριακή Μονάδα Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας ΕΜΠ

20.30 - 21.00
Διάλογος - Αξιολόγηση

ΚΠΕ Καστρίου
Καστρί Κυνουρίας Αρκαδίας
22013, Καστρί
Τηλέφωνο : 27920 22004
Fax : 27920 22009
email : mail@kpe-kastr.ark.sch.gr
Ιστότοπος : http://kpe-kastr.ark.sch.gr/site/

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

Πελοποννησιακά Θέματα: Παύτηκε η διοικήτρια του Νοσοκομείου Τρίπολης που ...

Πελοποννησιακά Θέματα: Παύτηκε η διοικήτρια του Νοσοκομείου Τρίπολης που ...:   Ρεπορτάζ-Ειδήσεις Η νομιμότητα εφαρμόστηκε στην περίπτωση της διοικήτριας του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης, η οποία παύτηκε α...


Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Η Αρκαδία είναι ένας τόπος πλούσιος σε βιοποικιλία (χλωρίδα-πανίδα), είναι ένας τόπος ευλογημένος


                                     ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

γράφει ο Νίκος Παρ. Αϊβαλής

Η Αρκαδία όπως και η όλη η Ελλάδα αλώστε, είναι ένας τόπος πλούσιος σε βιοποικιλία (χλωρίδα-πανίδα), είναι ένας τόπος ευλογημένος που ενώ οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις και καταστροφές αυξάνονται, η φύση προσπαθεί να επιβιώνει και να μας καταπλήσσει με την ομορφιά της, την μαγεία της και την απλότητα της! Σε αυτό το άρθρο θα δούμε περιγραφικά την χλωρίδα και την πανίδα που κατά κύριο λόγο αναπτύσσεται στην πανέμορφη Αρκαδία μας! Όλη αυτή την φυσική κληρονομιά, οφείλουμε να την προστατεύσουμε και να την εκτιμούμε, γιατί δεν ανήκει μόνο σε μας, αλλά και στις επόμενες γενιές!

Δέντρα & Φυτά: 

Φυλλοβόλα Δρυς: αρκετά δάση από φυλλοβόλα δέντρα υπάρχουν στην Αρκαδία. Δάση οξιάς, με διάσπαρτα έλατα, κρύβονται στις σκιερές και υγρές πλευρές των χαραδρών του Πάρνωνα. Στο χωριό Πλάτανο, κοντά στην Παναγία Σελά, υπάρχει μια συστάδα πλατύφυλλης δρυός που καταλαμβάνει έκταση 55 στρεμμάτων για την οποία έχει γίνει πρόταση να ανακηρυχθεί διατηρητέο μνημείο της φύσης. 

Χαλέπιος και Μαύρη Πεύκη: Η Χαλέπιος Είναι από τα πιο διαδεδομένα είδη πεύκου στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε ημιορεινές περιοχές και εντάσσεται στην οικογένεια Pinaceae. Η Μαύρη είναι δέντρο αειθαλές, ευρύτερα γνωστό με τα κοινό όνομα αγριόπευκο ενώ κυριαρχεί στο βόρειο τμήμα του Πάρνωνα, στις πιο θερμές και ηλιόλουστες περιοχές. 

Καστανιά και Ασημοιτιά: Την Καστανιά την συναντάμε σε υψόμετρο 700 – 1700 μέτρα στις πλαγιές του Πάρνωνα, κοντά στα χωριά Καστάνιτσα, Άγιο Πέτρο και Καστρί. Πολλοί υποστηρίζουν ότι έχει φυτευτεί στη περιοχή από τα αρχαία χρόνια. Η Ασημοϊτιά ανήκει στην οικογένεια Σαλικίδες και περιλαμβάνει 330 περίπου είδη δέντρων και θάμνων των εύκρατων κυρίως αλλά και ψυχρών περιοχών της γης. Το δέντρο αυτό κυριαρχεί στην κοιλάδα και τις εκβολές του Αλφειού. 

Πλατάνια και Σλκήθρο: Το μεγαλύτερο παραποτάμιο δάσος με Πλατάνια βρίσκεται στη συμβολή του Αλφειού με το Λάδωνα. Στο κυρίως ποτάμι είναι μικρότερα, καθώς οι πλημμύρες του ποταμού ισοπεδώνουν τα μεγάλα και βαριά δέντρα. Το ωραιότερο τμήμα βρίσκεται κοντά στο φράγμα του Λάδωνα. Εκεί ο ταξιδιώτης συναντά μια ωραία και γεμάτη βλάστηση λίμνη, πλούσια σε πουλιά, ψάρια και αμφίβια. Από τα πιο σημαντικά διατηρητέα μνημεία της φύσης στο νομό Αρκαδίας, είναι ο Πλάτανος της Δημητσάνας, στο ομώνυμο χωριό. Το ξύλο του Σκλήθρου χρησιμοποιείται στη κατασκευή βαρελιών. Τα βρίσκουμε σε περιορισμένη έκταση στο φράγμα του Αλφειού. 

Δεδρόκεδρο: Σε απόκρημνο βράχο πέντε χιλιόμετρα έξω από το γραφικό χωριό Άγιος Πέτρος, θα συναντήσουμε ένα δάσος από δενδρόκεδρο που θεωρείται μοναδικό στην Ευρώπη και έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο οικολογικό μνημείο από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natoura 2000. Ο δεδρόκερδος είναι άρκευθος φουντωτός κέδρος με πυκνό φύλλωμα, μεγάλος σε ύψος και απαντάται μόνο στη ζώνη ορεινών κωνοφόρων του Πάρνωνα. Στα νότια της Μονής Μαλεβής συναντώνται πυκνές εκτάσεις που αγγίζουν τα 740 στρέμματα, μία έκταση η οποία έχει ανακηρυχθεί ήδη από το 1980 «Διατηρητέο μνημείο της φύσης». Στον Πάρνωνα απαντάται κυρίως κοντά στον Άγιο Βασίλειο, στο Παλαιοχώρι, στο Πλατανάκι στον Πραστό και στον Κοσμά. 

Αγριολούλουδα, Αρμυρήθρες, Ορχιδέες και Τσάι Μαλεβού: Τα αγριολούλουδα πρόκειται για τοπικά ενδημικά μικρά αγριολούλουδα με ζωηρά χρώματα, οι λεγόμενες ασπέρουλες της Ελώνης και του Μαλεβού, που διαφέρουν πολύ από ποικιλία σε ποικιλία. Ο στάχυς ο χρυσανθής, η βιόλα του Πάρνωνα, ο αστράγαλος του Αγρανιώτη και το κυκλαμηνο το ζωηρόχρωμο αποτελούν τα ενδημικά εκείνα που θα εντυπωσιάσουν τον επισκέπτη. Τις Αρμυρήθρες τις απαντάμε στους υγρότοπους του Πάρνωνα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν γεύση στις σαλάτες. Οι ορχιδέες είναι πολυετή ποώδη φυτά και χαρακτηρίζονται από την ιδιάζουσα δομή του άνθους τους κάτι που διαπιστώνει κανείς παρατηρώντας τις προσεχτικά ανάμεσα στις πέτρες που μπορεί να φυτρώσουν. Οι άγριες ορχιδέες, έχουν την κοινή ονομασία «σαλέπια» ή «σερνικοβότανα» και από τους βολβούς της παίρνουμε το σαλέπι, πασίγνωστο για τις πολύτιμες χωνευτικές του ιδιότητες. Στον Πάρνωνα έχουν παρατηρηθεί μέχρι τώρα 12 σπάνια είδη τα οποία προστατεύονται με ειδική κοινοτική νομοθεσία. Το τσάι Μαλεβού Το συναντάμε στον Πάρνωνα και στο Μαίναλο. Οι κάτοικοι το συλλέγουν για το δυνατό άρωμα και την υπέροχη γεύση του και το απολαμβάνουν ως αφέψημα στα κρύα του χειμώνα. 

Ζώα 

Θηλαστικά: Στην Αρκαδία σήμερα απαντάμε 12 περίπου είδη θηλαστικών. Μικρά ή μεσαία σε μέγεθος, κυρίως νυκτόβια με πιο σημαντικά από αυτά το κουνάβι, ο ασβός με τις υπέροχες φωλιές, η νυφίτσα, το αγριογούρουνο, ο λαγός, η αλεπού, οι νυχτερίδες, καθώς και το απειλούμενο τσακάλι. 

Πτηνά: Εντυπωσιακή ποικιλία ορνιθοπανίδας μπορεί κάποιος να συναντήσει στον Πάρνωνα. Εκεί έχουν εντοπιστεί 217 διαφορετικά είδη πουλιών από τα οποία 53 είδη θεωρούνται απειλούμενα ή προστατευόμενα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει τα μόνιμα είδη ορνιθοπανίδας στην περιοχή, ενώ ανάλογα την εποχή αποδημητικά είδη περνούν και ξεκουράζονται από το δύσκολο ταξίδι τους. Η ύπαρξη αρκετών χωριών σε μεγάλο υψόμετρο, τα τρεχούμενα νερά, οι αγροί με κηπευτικά και το καλό κλίμα ευνοούν τη διαβίωση πολλών ειδών. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει για τους μελετητές τα 110 είδη πτηνών που καταγράφονται στο βουνό του Μαινάλου, μεταξύ των οποίων είναι το βραχοκιρκίνεζο, ο βραχοτσοπανάκος, το πετροχελίδονο, οι κάργιες και τα αγριοπερίστερα. Στο Μαίναλο υπάρχει ειδική μέριμνα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά και της οικολογικής ισορροπίας λόγω της σπανιότητας ορισμένων ειδών. Εκεί απαντάμε Αρπαχτικά πουλιά όπως τον Σφηκιάρη, την Αετογερακίνα, Κιρκινέζι, τον Πετρίτης και μη στρουθιόμορφα όπως τον Λευκονώτη, τη Μεσοτσικλιτάρα και το Γιδοβύζι. 

Υδρόβια και Παρυδάτια Πτηνά: Στον υγρότοπο του Μουστού και τους γύρω μικρότερους υγρότοπους τα υδρόβια και παρυδάτια πτηνά ξαποσταίνουν βρίσκοντας τροφή και κατάλληλο κλίμα. Πέρα από τους μόνιμους κατοίκους της λίμνης, κάθε χρόνο ξεχειμωνιάζουν πλήθος υδρόβιων πουλιών (κύκνοι, ερωδιοί, αγριόπαπιες) απολαμβάνοντας τις άριστες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Στους υγρότοπους του Πάρνωνα τα υδρόβια και παράκτια πτηνά βρίσκουν μεγάλη ποικιλία βιότοπων όπως οι παράκτιες λίμνες, οι αλμυρόβαλτοι, τα κανάλια και οι καλαμιώνες. 

Ερπετά και Αμφίβια: Στην περιοχή του Πάρνωνα ο ταξιδιώτης συναντά πάνω από 26 είδη αμφιβίων και ερπετών. Συγκεκριμένα, εδώ ζουν δυο από τα τρία είδη χερσαίας χελώνας που είναι ενδημικά της χώρας μας, φίδια όπως δενδρογαλιές, σπιτόφιδα, οχιές, λιμνόφιδα, λαφιάτες, ασινόφιδα και οι σαπίτες καθώς και ένας μεγάλος αριθμός από σαύρες. Το φαράγγι του Λούσιου και συγκεκριμένα δυτικά των στενών της Καρκαλούς, εντυπωσιάζει τον επισκέπτη με τη μεγάλη ποικιλία πουλιών που κατοικεί εκεί, πουλιά όπως ο πετροκότσυφας, ο γαλαζοκότσυφας και ο θαμνοψάλτης, καθώς και πολλών ερπετών όπως σαύρες και σπιτόφιδα. Στις ομαλότερες περιοχές συχνάζουν κουνάβια, σαϊτες, δεντρογαλιές, ξεφτέρια, νυφίτσες, κοράκια, οχιές, βλαχοκιρκινέζια και κάργιες. Στο ποτάμι ζουν βίδρες, σπάνια θηλαστικά που απαντώνται μόνο σε κατακάθαρα ποταμίσια νερά, τα οποία τρέφονται με καβούρια, όπως και νερόφιδα που κυνηγούν γυρίνους. Στη λεγόμενη άγρια ζώνη οι συνθήκες του φαραγγιού ευνοούν τις νυχτερίδες που βρίσκουν καταφύγιο στις σπηλιές και στα ερειπωμένα χτίσματα που υπάρχουν άφθονα κατά μήκος του ποταμού. Απ’ τα αμφίβια αυτά που συναντάμε στη περιοχή της Αρκαδίας είναι η Μπράσκα, (Bufo bufo) ο Φρύνος (Bufo viridis), ο Μπακακάς (Rana ridibunda) και σε μικρότερους πληθυσμούς ο Δενδροβάτραχος (Hyla arborea). Πιο συχνά απαντάμε τη μπράσκα που είναι ο μεγαλύτερος φρύνος της Ελλάδας, τον Ελληνικό καφέ βάτραχο στους ορεινούς χείμαρρους και τον καφέ πηδοβάτραχο που εντυπωσιάζει με το μεγάλο άλμα του. 

(πηγές: parnonas, bioarcadia)